Viken Fiber og Fiber1 fusjonerer

 


Viken Fiber AS og Fiber1 AS slår sammen sine virksomheter i et nytt felles selskap.  Selskapene
bygger, drifter og vedlikeholder fiberinfrastruktur og leverer Altibox-tjenester til husstander i 70
kommuner på Østlandet. Energi- og teknologikonsernet Lyse får størst eierandel i det nye selskapet.
− Fusjonen er et viktig grep for å øke konkurransekraften vår i markedene selskapene opererer i.
Som den desidert største partneren i Altibox-partnerskapet vil det nye selskapet både bli et sterkt
regionalt selskap, og en sentral bidragsyter i partnerskapets videre utvikling, sier styreleder i Viken
Fiber og konserndirektør for Lyses televirksomhet, Toril Nag.


Mål om sterk vekst
Det nye selskapet skal drives videre under navnet Viken Fiber. Hovedkontoret blir i Drammen, og
selskapet vil samtidig opprettholde den sterke lokale tilstedeværelsen på ulike avdelingskontorer i
nedslagsfeltet (Oslo, Sarpsborg, Porsgrunn, Gran, Hønefoss og Lier).
- Nærheten til kundene har vært et av våre sterkeste konkurransefortrinn, og blir helt sentralt også i
vår nye strategi. Nye Viken Fiber skal sikre vekst i både eksisterende og nye markeder. Vi skal
fortsette å bygge fiber, skape gode kundeopplevelser, sikre kostnadseffektiv drift og videreutvikle et
sterkt kompetansemiljø. Dette vil komme innbyggere, næringsliv og kommunene til gode, sier Nag.
Det nye selskapet vil ha 170 000 aktive bredbåndskunder med ambisjoner for videre vekst.
- Vekstpotensialet er stort i både i tettbygde og grisgrendte områder - og i alle kundesegmenter.
Målsettingen vår er å passere 200 000 oppkoblede kunder i 2020, og dermed gi et betydelig bidrag i
arbeidet med å digitalisere Norge, sier Nag.


- Økt faglig slagkraft
Nye Viken Fiber vil ha over 100 ansatte med høy kompetanse innen salg og fiberutbygging.
- Gjennom fusjonen vil to dyktige kompetansemiljø slås sammen. Disse vil utfylle og styrke
hverandre, og dermed skape økt faglig slagkraft som vil komme hele partnerskapet til gode. Miljøene
er allerede i gang med å bygge kompetanse og teste løsninger for fremtidsrettede smartbykonsepter
og offentlig wifi utviklet av Altibox og Lyse. Dette er en modell vi vil bygge videre på i
partnerskapet, sier Nag.


- Telekombransjen er i voldsom utvikling, og kravene fra kundene blir stadig større. Ved å fusjonere
selskapene står vi bedre rustet for den fremtidige utviklingen i markedet, samtidig som vi sikrer
fortsatt lokalt eierskap, sier styreleder Bjørn Skare i Fiber1.
Daglig leder i nye Viken Fiber blir Anne Berit Rørlien, som har ledet Viken Fiber siden 2013.
Viken Fiber er eid av Lyse Fiberinvest (71 prosent) og Glitre Energi (29), mens Fiber1 eies av Lier
Everk Holding (40), Hadeland Energi (34,7) og Viken Fiber Holding (25,3). Eierfordelingen i nye Viken
Fiber blir Lyse Fiberinvest (65 prosent), Glitre Energi (26,5), Lier Everk Holding (4,6) og Hadeland
Energi (3,9). Fusjonen vil bli gjennomført i løpet av 2019, under forutsetning av
myndighetsgodkjenning.


Kontaktpersoner:
Toril Nag, styreleder i Viken Fiber og konserndirektør for Lyses televirksomhet (934 88 888)
Bjørn Skare, styreleder i Fiber1 (920 638 88)

 

Sjekk om du kan få lynraskt fiberbredbånd

Vi leverer morgendagens infrastruktur – fiber som gir deg suveren hastighet og full frihet for hele familien til å strømme tv, surfe, spille og laste ned.