Følg fremdriften for fiberutbygging ditt område

Finner du ikke din adresse, kan det være fordi området fortsatt er helt nytt eller ferdig utbygd. Du er da hjertelig velkommen til å kontakte oss slik at vi får gitt deg informasjon tilhørende ditt område.

Se hvordan vi bygger ut fiberbredbånd

Slik utfører du egeninnsats