Stiftelsen Organdonasjon

Viken Fiber synes det er viktig at vi er med og tar samfunnsansvar og har valgt å innlede samarbeid med Stiftelsen Organdonasjon. Vi synes dette er en svært god sak, med udiskutabel samfunnsnytte, og intensjonen med samarbeidet er å bidra til økt synlighet og oppmerksomhet rundt temaet organdonasjon.

undefined

 

Gjennom avtalen ønsker vi å skape engasjement hos våre kunder og internt i selskapet. 

 

Mer om stiftelsen

Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet i 1997 på bakgrunn av den store mangelen på organer for transplantasjoner. Formålet er å bidra til å bedre tilgangen på organer for transplantasjoner. Dette gjøres ved å informere allmennheten om hva organdonasjon er, og ved å formidle hvor viktig det er at vi alle tar stilling til organdonasjon mens vi lever og deler dette med våre nærmeste. 

 

Prosjektpartner

Samarbeidet innebærer at Viken Fiber bidrar som en prosjektpartner. Et samarbeid hvor hovedvekten blir tillagt et konkret prosjekt.

I dette forholdet gjelder det ”Valentinskampanjen” som vil bli gjennomført i februar. I tillegg legges det opp til en rekke aktiviteter i løpet av året som vil skape engasjement og synlighet rundt temaet organdonasjon. 

Viken Fiber støtter organdonasjon fordi kommunikasjon redder liv! 

  • Les mer om Stiftelsen Organdonasjon
  • Gi hjertet ditt på Valentinsdagen
  • Bli donor her
  • Les pressemelding
Sjekk om du kan få fiberbredbånd fra oss

Sjekk om du kan få fiberbredbånd av oss